Ponad 40% Polaków suplementujących dietę zażywa co najmniej trzy preparaty dziennie

Ponad 40% Polaków suplementujących dietę zażywa co najmniej trzy preparaty dziennie

Skład ważniejszy niż cena, a rekomendacje specjalisty – niż marka. Polakom w większości zależy na produkcji suplementów z poszanowaniem ekologii. Co trzeci badany ma częste wątpliwości co do ich jakości, a co dziesiąta osoba, która z nich rezygnuje, jako powód podaje brak wskazań specjalisty. OSAVI, polska marka suplementów diety premium, przedstawia trzeci już raport „Polacy a suplementy diety. Ekologia i jakość”.

Z raportu Circular Voice wynika, że ośmiu na dziesięciu Polaków chciałoby, aby producenci wykorzystywali w swoich produktach surowce z odzysku, a także, aby powstające w ten sposób wyroby, posiadały wyraźne oznaczenia. Wyniki tego reprezentatywnego badania wskazują, że zdaniem co trzeciego respondenta to przedsiębiorstwa powinny w największym stopniu odpowiadać za promowanie wykorzystania odzyskiwanych w produkcji materiałów. Aż 63% ankietowanych deklarowało, że chce dostosować swoją konsumpcję do stylu życia przyjaznego klimatowi. Kolejnym przebadanym przez OSAVI zagadnieniem jest podejście Polaków do ekologii w branży suplementów diety, a także kwestii ich jakości. Wyniki przedstawia w najnowszym raporcie „Polacy a suplementy diety. Ekologia i jakość”.

Co piąty Polak suplementujący dietę zażywa co najmniej cztery preparaty dziennie

Wyniki przeprowadzonego badania wskazują, że blisko jeden na trzech suplementujących dietę Polaków zażywa dwa preparaty dziennie, a 27,1% respondentów deklaruje przyjmowanie jednego. Co piąty badany przyznaje, że zażywa trzy preparaty dziennie, a co dziewiąty – cztery. Ponad połowa ankietowanych deklaruje zakup suplementów po jednym opakowaniu. Nabywanie podczas zakupów większej liczby przyznaje 36% respondentów. Okazuje się, że model subskrypcyjny, choć istnieje, wciąż nie jest popularny w branży suplementów diety – decyduje się na niego jedynie 2,1% badanych.

Ekologia marki suplementów jest ważna dla większości Polaków

Badani zapytani o to, na co przede wszystkim zwracają uwagę przy zakupie suplementów, najczęściej wskazywali skład wybieranych preparatów (77,2%). W dalszej kolejności ankietowani deklarowali cenę (57%) oraz formułę (29,6%). Co czwarty respondent przede wszystkim zwraca uwagę na rekomendację specjalisty, niewiele mniej, bo 23% badanych, wskazywało na markę. Blisko co dziesiąty Polak suplementujący dietę przy ich zakupie przywiązuje szczególną wagę do ich dostępności, opinii znajomych i rodziny lub opakowania.

Jak ważne jest dla Ciebie, aby marka, której produkty wybierasz, była ekologiczna?

Jak ważne jest dla Ciebie, aby marka, której produkty wybierasz, była ekologiczna?

Ekologia firmy okazała się być czynnikiem istotnym podczas zakupów jedynie dla 8,8% badanych. Jednocześnie jednak co siódmy respondent deklaruje, że bardzo zależy mu na tym, aby marka wybieranych produktów była ekologiczna, a dla ponad połowy ankietowanych jest to ważne na 7 lub więcej punktów w skali od 1 do 10.

Dla większości respondentów ekologia marki suplementów jest ważna, jednak podczas zakupów sprawdza ją zaledwie co dwunasty badany, co sugeruje, że konsumenci oczekują, że to producenci wezmą na siebie odpowiedzialność za wykorzystywanie ekologicznych rozwiązań w procesie produkcji suplementów oraz rzetelne informowanie o tym. Zależy nam, aby marka OSAVI była jak najbardziej przyjazna środowisku, dlatego opakowania naszych suplementów w formie kapsułek są produkowane w technologii BioPET – 30% tworzywa tych opakowań jest wytwarzane z surowców odnawialnych. Z kolei etykiety produkowane w technologii CleanFlake łatwo dają się oddzielić od butelek PET, umożliwiając ich pełny recykling. Dodatkowo na etykietach wykorzystujemy druk cyfrowy oraz certyfikowany tusz, który nie zawiera metali ciężkich – mówi Maciej Jaskólski, Dyrektor ds. Rozwoju Produktów OSAVI.

Ponad 60% konsumentów zwraca uwagę na jakość suplementów diety

Niemal co czwarty badany deklaruje, że zawsze zwraca uwagę, aby wybierane przez niego suplementy były produktami z markowymi składnikami o naukowo potwierdzonej skuteczności, a blisko 40% – przeważnie. Także co czwarty ankietowany czasem przywiązuje do tego wagę, a czasem nie. Jedynie 7,6% Polaków nie zwraca uwagi na ten aspekt.

Czy kupując suplementy diety zwracasz uwagę, aby wybierane produkty były suplementami z markowymi składnikami o naukowo potwierdzonej skuteczności?

Czy kupując suplementy diety zwracasz uwagę, aby wybierane produkty były suplementami z markowymi składnikami o naukowo potwierdzonej skuteczności?

Badani zostali poproszeni o ocenę tego, jak często mają wątpliwości co do jakości suplementów diety w sali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza ich brak, a 10 – bardzo częste wątpliwości. Okazuje się, że jedynie 6,7% respondentów nie miewa ich nigdy. Największa grupa badanych, bo 23,7%, ocenia ten aspekt na 5 punktów w skali od 1 do 10. Ponad ⅓ ankietowanych (37,5%) swoje wątpliwości określa na co najmniej 6 punktów. Bardzo częste wątpliwości ma zaledwie 3,3% respondentów.

Mimo konsultacji z lekarzem nie widzimy potrzeby suplementacji

Większość Polaków (56,4%) niesuplementujących diety nie robi tego, deklarując, że nie dostrzega takiej potrzeby. Co dziesiąty badany jako powód wskazuje, że nie posiada wskazań po konsultacji z lekarzem. Również co dziesiąty respondent uważa ceny suplementów diety za zbyt wysokie. Brak czasu lub problemy z systematycznością deklaruje 9,1% badanych. Wyniki badania wskazują, że 44,5% badanych do rozpoczęcia suplementacji mogłyby skłonić wyraźne zalecenia lekarza. Ankietowani w 22,9% wskazują niższe ceny, a blisko co siódmy respondent – wysoką jakość tych preparatów potwierdzoną certyfikatami.

Metodologia badania

Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej grupie dorosłych Polaków. Ankieta została przeprowadzona przez agencję badawczą metodą CAWI w pierwszym kwartale 2022 r. na próbie 1000 osób.

Autor: Eco Supplements - O nas

Redakcja portalu Eco Supplements
Jesteśmy zespołem ludzi pasjonujących się zdrowym trybem życia, odżywiania, naturalnymi suplementami diety. Współpracują z nami eksperci - osoby z wykształceniem kierunkowym związanym z odżywianiem i zastosowaniem naturalnych metod profilaktyki prozdrowotnej.

Udostępnij ten artykuł na: