Czynniki warunkujące stosowanie suplementów diety zawierających witaminy i/lub składniki mineralne w wybranej grupie dzieci w wieku 6-12 lat

Wybierz swoją wersję językową:

Factors influenced vitamin or minerals supplements use in a chosen group of children aged 6-12

Autorzy opracowania: J. Bylinowska, O. Januszko, K. Rolf, E. Sicińska, J. Kałuża, B. Pietruszka.

Katedra Dietetyki, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji,
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159C

Wyniki badań na temat "Czynniki warunkujące stosowanie suplementów diety zawierających witaminy i/lub składniki mineralne w wybranej grupie dzieci w wieku 6-12 lat" przeprowadzonych przez J. Bylinowska, O. Januszko, K. Rolf, E. Sicińska, J. Kałuża, B. Pietruszka (Bylinowska, Justyna, et al. "Czynniki warunkujące stosowanie suplementów diety zawierających witaminy i/lub składniki mineralne w wybranej grupie dzieci w wieku 6-12 lat." Roczniki Państwowego Zakładu Higieny 63.1 (2012).).

Czynniki warunkujące stosowanie suplementów diety zawierających witaminy i / lub składniki mineralne w wybranej grupie dzieci w wieku 6-12 lat

Ze względu na to, że stosowanie suplementów diety stało się bardzo popularne, producenci tych środków spożywczych wprowadzają na rynek coraz więcej preparatów przeznaczonych wyłącznie dla dzieci, co w konsekwencji może prowadzić do ryzyka związanego z przedawkowaniem niektórych składników odżywczych.

Cel badań

Celem pracy było określenie czynników warunkujących stosowanie suplementów witaminowo/mineralnych u dzieci 6-12 letnich. Metoda. Badanie przeprowadzono metodą ankietową wśród rodziców 743 dzieci uczęszczających do szkół podstawowych. Suplementy diety w ciągu roku poprzedzającego badanie otrzymywało 40% badanych dzieci, natomiast 16,7% w dniu badania.

Wyniki

Stwierdzono, że kobiety z wyższym i średnim wykształceniem częściej podawały dzieciom tego typu preparaty (43% i 40% odpowiednio). Suplementy otrzymywało więcej dzieci z umiarkowanym lub niewielkim niedoborem masy ciała (54,2%) w porównaniu do dzieci z poważnym niedoborem (29,7%) lub otyłością (25,8%); dzieci cierpiące na choroby przewlekłe (56%) w porównaniu do zdrowych (37%); uczestniczące w pozalekcyjnych zajęciach sportowych (49%) w porównaniu do nieuczestniczących (35%) oraz z bardziej prawidłowym sposobem żywienia. Jednoczesne stosowanie suplementów z produktami wzbogaconymi zaobserwowano u 34% badanych.

Wnioski

Decyzję o suplementacji rodzice często podejmowali samodzielnie (dla 67% preparatów), 31% preparatów po konsultacji z lekarzem. Konieczna jest edukacja dzieci i ich rodziców na temat stosowania suplementów diety i ryzyka z tym związanego.

Autor: Eco Supplements - O nas

Redakcja portalu Eco Supplements
Jesteśmy zespołem ludzi pasjonujących się zdrowym trybem życia, odżywiania, naturalnymi suplementami diety. Współpracują z nami eksperci - osoby z wykształceniem kierunkowym związanym z odżywianiem i zastosowaniem naturalnych metod profilaktyki prozdrowotnej.

Udostępnij ten artykuł na:


Całość opracowania "Czynniki warunkujące stosowanie suplementów diety zawierających witaminy i/lub składniki mineralne w wybranej grupie dzieci w wieku 6-12 lat" (J. Bylinowska, O. Januszko, K. Rolf, E. Sicińska, J. Kałuża, B. Pietruszka) w postaci pliku pdf:Oryginalny tekst zaczerpniety z:

http://wydawnictwa.pzh.gov.pl/roczniki_pzh/czynniki-warunkujace-stosowanie-suplementow-diety-zawierajacych-witaminy-i-lub-skladniki-mineralne-w-wybranej-grupie-dzieci-w-wieku-6-12-lat

Bylinowska, Justyna, et al. "Czynniki warunkujące stosowanie suplementów diety zawierających witaminy i/lub składniki mineralne w wybranej grupie dzieci w wieku 6-12 lat." Roczniki Państwowego Zakładu Higieny 63.1 (2012).

Udostępniony na licencji:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/plTłumaczenia

Artykuł "Czynniki warunkujące stosowanie suplementów diety zawierających witaminy i/lub składniki mineralne w wybranej grupie dzieci w wieku 6-12 lat" w innych wersjach językowych
 
Factors influenced vitamin or minerals supplements use in a chosen group of children aged 6-12 (J. Bylinowska, O. Januszko, K. Rolf, E. Sicińska, J. Kałuża, B. Pietruszka) in English:
Factors influenced vitamin or minerals supplements use in a chosen group of children aged 6-12
Katedra Dietetyki, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji,
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159C