Suplementy diety a bezpieczeństwo konsumenta

Wybierz swoją wersję językową:

Dietary Supplements Vs Consumer Safety

Autorzy opracowania: Grażyna Krasnowska, Tadeusz Sikora.

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Wyniki badań na temat "Suplementy diety a bezpieczeństwo konsumenta" przeprowadzonych przez Grażyna Krasnowska, Tadeusz Sikora (Żywność: nauka - technologia - jakość (18 (2011) | nr 4 (77) | 5-23 )).

Suplementy diety a bezpieczeństwo konsumenta

Suplementy diety, w myśl obowiązujących przepisów prawa żywnościowego, definiowane są jako środki spożywcze. Stąd też wynika ich powszechna dostępność, a to powoduje wzrost zainteresowania nimi konsumentów dbających o zdrowie. Szczegółowe wymagania w stosunku do tej grupy środków spożywczych regulują przepisy wynikające z dyrektyw i rozporządzeń UE, jak i z prawa krajowego.

Określają one m.in. (suplementy diety) dopuszczalne poziomy zawartości witamin i składników mineralnych oraz ich formy chemiczne, w postaci których mogą być stosowane w suplementach diety. Mniej precyzyjnie są już określone dopuszczalne ilości biologicznie aktywnych substancji pochodzenia roślinnego, w tym stosowanych również w preparatach leczniczych. Nadal prowadzone są prace badawcze obejmujące wszystkie aspekty bezpieczeństwa stosowania tych składników przez różne grupy ludności (dzieci, osoby starsze, osoby o zaburzeniach metabolicznych itp.). Za bezpieczeństwo środków spożywczych wprowadzanych do obrotu odpowiada ich producent lub dystrybutor. Muszą oni stosować się do wymagań dotyczących znakowania tych produktów, które winny zawierać na opakowaniu m.in. wyraźne określenie „suplement diety”, wskazanie zalecanej dziennej porcji do stosowania, nazwę składnika odżywczego.

Suplementacja diety stanowi dobry sposób na uzupełnienie niedoborów niektórych składników w organizmie człowieka. Stwarza też możliwość wystąpienia zagrożeń dla konsumenta w przypadku nieuzasadnionego i nadmiernego spożycia tych produktów.

Warunkiem prawidłowego żywienia człowieka jest całkowite pokrycie jego zapotrzebowania na energię i wszystkie składniki pokarmowe potrzebne do rozwoju fizycznego i umysłowego oraz zachowania pełni zdrowia. Suplementy diety mogą stanowić uzupełnienie normalnej diety. Pod pojęciem normalnej diety należy rozumieć zwyczajową dietę, składającą się z tradycyjnych produktów żywnościowych. Musi zatem zawierać różnorodne produkty, czyli warzywa, owoce, produkty z pełnego ziarna, produkty strączkowe, produkty mleczne oraz ryby i chude mięso. Dieta powinna dostarczać wszystkich składników odżywczych w ilościach spełniających normy, ustalone i zalecane na podstawie ogólnie przyjętych danych naukowych.

Autor: Eco Supplements - O nas

Redakcja portalu Eco Supplements
Jesteśmy zespołem ludzi pasjonujących się zdrowym trybem życia, odżywiania, naturalnymi suplementami diety. Współpracują z nami eksperci - osoby z wykształceniem kierunkowym związanym z odżywianiem i zastosowaniem naturalnych metod profilaktyki prozdrowotnej.

Udostępnij ten artykuł na:


Całość opracowania "Suplementy diety a bezpieczeństwo konsumenta" (Grażyna Krasnowska, Tadeusz Sikora) w postaci pliku pdf:Oryginalny tekst zaczerpniety z:

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171330543

Żywność: nauka - technologia - jakość (18 (2011) | nr 4 (77) | 5-23 )Tłumaczenia

Artykuł "Suplementy diety a bezpieczeństwo konsumenta" w innych wersjach językowych
 
Dietary Supplements Vs Consumer Safety (Grażyna Krasnowska, Tadeusz Sikora) in English:
Dietary Supplements Vs Consumer Safety
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie