dr n. med. Agnieszka Jarosz

dr n. med. Agnieszka Jarosz


Bio: Kierownik Centrum Promocji Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej w Instytucie Żywności i Żywienia.

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie: Warszawski Uniwersytet Medyczny), gdzie uzyskała również tytuł doktora nauk medycznych. Obszar jej badań naukowych obejmuje: wpływ żywienia na zdrowie człowieka, ocenę czynników ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych, zapobieganie i leczenie chorób cywilizacyjnych.

Wypowiedzi dr n. med. Agnieszki Jarosz znajdziesz w poniższych artykułach:

Prace naukowe