Preparaty stosowane w leczeniu uzależnienia od nikotyny

Wybierz swoją wersję językową:

Drugs used to treat nicotine addiction

Autorzy opracowania: Iwona ZIELEŃ, Mariola ŚLIWIŃSKA-MOSSOŃ, Halina MILNEROWICZ.

Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Biomedycznych Analiz Środowiskowych Wydział Farmaceutyczny Akademia Medyczna we Wrocławiu, ul. Grunwaldzka 2, 50-355 Wrocław, Katedra i Zakład Biomedycznych Analiz Środowiskowych Wydział Farmaceutyczny Akademia Medyczna we Wrocławiu, ul. Grunwaldzka 2, 50-355 Wrocław Kierownik: Prof. dr hab. n. farm. Halina Milnerowicz, Katedra Podstaw Fizjoterapii, Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. I. J. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław

Wyniki badań na temat "Preparaty stosowane w leczeniu uzależnienia od nikotyny" przeprowadzonych przez Iwona ZIELEŃ, Mariola ŚLIWIŃSKA-MOSSOŃ, Halina MILNEROWICZ (Preparaty stosowane w leczeniu uzależnienia od nikotyny, Iwona ZIELEŃ, Mariola ŚLIWIŃSKA-MOSSOŃ, Halina MILNEROWICZ, Przegląd Lekarki 2012/69/10/).

Preparaty stosowane w leczeniu uzależnienia od nikotyny

Palenie  tytoniu  w  Polsce  jest  zjawiskiem rozpowszechnionym na dość dużą skalę. Badania wskazują, iż na początku XXI wieku odsetek codziennie palących kobiet powyżej 20 roku życia wyniósł 26%, a mężczyzn w tym samym wieku 43%. Ponadto badania epidemiologiczne wykazały, że palenie było przyczyną ok. 69 tysięcy zgonów w Polsce (w tym: 57 tysięcy mężczyzn i 12 tysięcy kobiet).


Nie ulega wątpliwości, że palenie papierosów ma niekorzystny wpływ na nasz organizm. Stanowi ono jeden z głównych i najbardziej rozpowszechnionych zdefiniowanych czynników ryzyka wielu chorób, który można wyeliminować. Palenie tytoniu często prowadzi do uzależnienia, a substancją uzależniającą jest nikotyna. Uzależnienie od nikotyny charakteryzuje się występowaniem objawów takich jak: „głód” palenia, trudności w kontrolowaniu zachowań dotyczących palenia lub liczby wypalanych papierosów, nikotynowy zespół abstynencyjny, wystąpienie tolerancji, zaniedbywanie zainteresowań, a także poświęcanie coraz więcej czasu na czynności związane z paleniem, kontynuacją palenia mimo wiedzy na temat jego szkodliwości. Najczęściej stosowanym w Polsce kwestionariuszem do rozpoznawania uzależnienia od nikotyny jest Test Fagerstöma.

Obecnie przypisuje się dość duże znaczenie „rozmowie lekarza z pacjentem” i motywowaniem go do zaprzestania palenia oraz jak najdłuższego utrzymania abstynencji. Jednak poza „rozmową” stosuje się także leczenie farmakologiczne jako pomoc  dla  pacjenta  w  rzuceniu  palenia, a szczególnie w celu złagodzenia objawów abstynencyjnych. Pierwsze próby pomocy farmakologicznej w wysiłkach mających na celu odzwyczajenie od palenia rozpoczęto w latach 30. Przeprowadzono wówczas dość udane, chociaż niekontrolowane, próby z lobeliną, alkaloidem o działaniu zbliżonym do nikotyny.

728x90 - Czy istnieją skuteczne metody na rzucenie palenia

W Polsce lekami pierwszego wyboru w leczeniu uzależnienia od nikotyny są nikotynowe terapie zastępcze (guma nikotynowa i plastry zawierające nikotynę) oraz bupropion SR. Dość popularnymi lekami pomagającym w walce z uzależnieniem są także wareniklina oraz cytyzyna. Wybór leku jest zazwyczaj wynikiem doświadczenia lekarza w stosowaniu określonego preparatu, a także występowania przeciwwskazań i preferencji a także indywidualnych cech pacjenta.

Rozwój wiedzy o neurobiologii uzależnień w szerszym znaczeniu, w tym uzależnienia od nikotyny, przyczynił się do lepszego zrozumienia mechanizmu nałogu palenia i pozwolił na poszukiwanie bardziej skutecznych sposobów leczenia farmakologicznego. Obecnie badania i próby kliniczne prowadzi się w dwóch zasadniczych kierunkach –

  • podawanie środków nie-nikotynowych osobno oraz
  • w połączeniu z zastępczą terapią nikotynową.

Praca koncentruje się na charakterystyce preparatów wykorzystywanych w leczeniu uzależnienia od nikotyny, uwzględniając m.in. mechanizm ich działania, sposób i czas stosowania, skuteczność w terapii oraz działań niepożądanych mogących wystąpić w czasie stosowania tych
substancji.

Autor: Eco Supplements - O nas

Redakcja portalu Eco Supplements
Jesteśmy zespołem ludzi pasjonujących się zdrowym trybem życia, odżywiania, naturalnymi suplementami diety. Współpracują z nami eksperci - osoby z wykształceniem kierunkowym związanym z odżywianiem i zastosowaniem naturalnych metod profilaktyki prozdrowotnej.

Udostępnij ten artykuł na:


Całość opracowania "Preparaty stosowane w leczeniu uzależnienia od nikotyny" (Iwona ZIELEŃ, Mariola ŚLIWIŃSKA-MOSSOŃ, Halina MILNEROWICZ) w postaci pliku pdf:


Preparaty stosowane w leczeniu uzależnienia od nikotyny, Iwona ZIELEŃ, Mariola ŚLIWIŃSKA-MOSSOŃ, Halina MILNEROWICZ, Przegląd Lekarki 2012/69/10/Tłumaczenia

Artykuł "Preparaty stosowane w leczeniu uzależnienia od nikotyny" w innych wersjach językowych
 
Drugs used to treat nicotine addiction (Iwona ZIELEŃ, Mariola ŚLIWIŃSKA-MOSSOŃ, Halina MILNEROWICZ) in English:
Drugs used to treat nicotine addiction
Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Biomedycznych Analiz Środowiskowych Wydział Farmaceutyczny Akademia Medyczna we Wrocławiu, ul. Grunwaldzka 2, 50-355 Wrocław, Katedra i Zakład Biomedycznych Analiz Środowiskowych Wydział Farmaceutyczny Akademia Medyczna we Wrocławiu, ul. Grunwaldzka 2, 50-355 Wrocław Kierownik: Prof. dr hab. n. farm. Halina Milnerowicz, Katedra Podstaw Fizjoterapii, Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. I. J. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław