Cytyzyna – renesans znanego alkaloidu. Aspekty farmakologiczne zastosowania w leczeniu uzależnienia od nikotyny

Wybierz swoją wersję językową:

Cytisine – renaissance of well known alkaloid. Pharmacological aspects of efficacy in the treatment of tobacco dependence

Autorzy opracowania: PIOTR TUTKA, KATARZYNA MRÓZ WITOLD ZATOŃSKI.

Katedra i Zakład Farmakologii i Toksykologii Akademii Medycznej w Lublinie, Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Curie Skłodowskiej w Warszawie

Wyniki badań na temat "Cytyzyna – renesans znanego alkaloidu. Aspekty farmakologiczne zastosowania w leczeniu uzależnienia od nikotyny" przeprowadzonych przez PIOTR TUTKA, KATARZYNA MRÓZ WITOLD ZATOŃSKI (Cytyzyna – renesans znanego alkaloidu. Aspekty farmakologiczne zastosowania w leczeniu uzależnienia od nikotyny, PIOTR TUTKA, KATARZYNA MRÓZ WITOLD ZATOŃSKI,FARMAKOTERAPIA W PSYCHIATRII I NEUROLOGII, 2006, 1, 33–39).

Cytyzyna – renesans znanego alkaloidu. Aspekty farmakologiczne zastosowania w leczeniu uzależnienia od nikotyny

Cytyzyna jest roślinnym alkaloidem, znanym w lecznictwie od ponad pięćdziesięciu lat, o właściwościach agoni- stycznych w odniesieniu do nikotynowych receptorów acetylocholinergicznych. W ostatnich latach opublikowano kilka interesujących wyników badań farmakologicznych cytyzyny, co spowodowało wzrost zainteresowania tym lekiem wśród naukowców i lekarzy praktyków.

Praca, w swej pierwszej części przedstawia nowe dane, głównie dotyczące farmakodynamiki cytyzyny, które stanowią silną przesłankę przemawiającą za jej zastosowaniem w leczeniu uzależ- nienia od nikotyny, a – być może – także innych zaburzeń i chorób. W dalszej części pracy opisano najbardziej charak- terystyczne efekty ośrodkowego i obwodowego działania cytyzyny.

Budowa chemiczna cyztyzyny

Budowa chemiczna cyztyzyny

Przedstawiono wstępne wyniki badań klinicznych, które potwierdzają terapeutyczną skuteczność cytyzyny, porównywalną do skuteczności bupropionu, leku stosowane- go z wyboru w leczeniu nikotynizmu. Zwrócono uwagę na cytyzynę jako modelowy związek do poszukiwania innych terapeutycznie skutecznych i bezpiecznych analogów.

728x90 - Czy istnieją skuteczne metody na rzucenie palenia

Autor: Eco Supplements - O nas

Redakcja portalu Eco Supplements
Jesteśmy zespołem ludzi pasjonujących się zdrowym trybem życia, odżywiania, naturalnymi suplementami diety. Współpracują z nami eksperci - osoby z wykształceniem kierunkowym związanym z odżywianiem i zastosowaniem naturalnych metod profilaktyki prozdrowotnej.

Udostępnij ten artykuł na:


Całość opracowania "Cytyzyna – renesans znanego alkaloidu. Aspekty farmakologiczne zastosowania w leczeniu uzależnienia od nikotyny" (PIOTR TUTKA, KATARZYNA MRÓZ WITOLD ZATOŃSKI) w postaci pliku pdf:


Cytyzyna – renesans znanego alkaloidu. Aspekty farmakologiczne zastosowania w leczeniu uzależnienia od nikotyny, PIOTR TUTKA, KATARZYNA MRÓZ WITOLD ZATOŃSKI,FARMAKOTERAPIA W PSYCHIATRII I NEUROLOGII, 2006, 1, 33–39Tłumaczenia

Artykuł "Cytyzyna – renesans znanego alkaloidu. Aspekty farmakologiczne zastosowania w leczeniu uzależnienia od nikotyny" w innych wersjach językowych
 
Cytisine – renaissance of well known alkaloid. Pharmacological aspects of efficacy in the treatment of tobacco dependence (PIOTR TUTKA, KATARZYNA MRÓZ WITOLD ZATOŃSKI) in English:
Cytisine – renaissance of well known alkaloid. Pharmacological aspects of efficacy in the treatment of tobacco dependence
Katedra i Zakład Farmakologii i Toksykologii Akademii Medycznej w Lublinie, Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Curie Skłodowskiej w Warszawie