Jan Gietka

Jan Gietka


Bio: Dr Jan Gietka jest Absolwentem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, hepatologiem – członkiem Europejskiego Towarzystwa Badań nad Wątrobą (EASL – European Association for the Study of the Liver), członkiem i stypendystą Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego, uczestnikiem staży i szkoleń zagranicznych m.in. w King’s College Hospital i St.Mary's Hospital w Londynie.


Dr Jan Gietka jest autorem publikacji w czasopismach polskich i zagranicznych, doktorem II Wydziału Lekarskiego WUM, wykładowcą na kursach dla lekarzy rodzinnych. Obecnie jest Starszym asystentem w jednym z warszawskich szpitali. konsultuje w zakresie reumatologii, hepatologii i medycyny podróży. Współtwórca Przychodni Chorób Wątroby Hepatolodzy oraz Poradni Medycyny Podróży - Medellan.

Wypowiedzi Dr Jana Gietka znajdziesz w poniższych artykułach:


Wybrane publikacje naukowe

  1. Szokalska, Angelika, et al. "Proteasome inhibition potentiates antitumor effects of photodynamic therapy in mice through induction of endoplasmic reticulum stress and unfolded protein response." Cancer research 69.10 (2009): 4235-4243.
  2. Issat, Tadeusz, et al. "Potentiated antitumor effects of the combination treatment with statins and pamidronate in vitro and in vivo." International journal of oncology 30.6 (2007): 1413-1425.
  3. Wize, J., et al. "Hydroxyproline levels and collagenolytic activity in synovial fluids of patients with rheumatic diseases." Scandinavian journal of rheumatology 4.2 (1975): 65-72.
  4. Czaplicki, S., J. Gietka, and K. Sułek. "The frequency of coronary heart disease and myocardial infarction in rheumatoid arthritis patients." Cor et vasa 20.4 (1978): 249-254.
  5. Gietka, Jan Andrzej. "Wykorzystanie prostych nieinwazyjnych metod oceny włóknienia wątroby w kwalifikacji do leczenia chorych z przewlekłym zapaleniem wątroby typu C." Przegląd Epidemiologiczny 65.1 (2011).
  6. Ostrowska, Monika, et al. "Shoulder joint tuberculosis." Polish journal of radiology 77.4 (2012): 55.