Katarzyna Korpolewska

Katarzyna Korpolewska


Bio: Katarzyna Korpolewska, psycholog. Właściciel Profesja Consulting, wieloletni pracownik Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, i Wyższej Szkoły Komunikowania i Mediów Społecznych.
Obecnie wykłada na Akademii Teatralnej, Szkoły Głównej Handlowej, Akademii Przedsiębiorczości. Prowadzi szkolenia dla firm i Coaching dla przedstawicieli najwyższego szczebla kadry kierowniczej.