Ocena wpływu zmiany nawyków żywieniowych na wybrane parametry metaboliczne u osób redukujących masę ciała

Wybierz swoją wersję językową:

Effects of dietary habits modifications on selected metabolic parameters during weight loss in obese persons

Autorzy opracowania: L. Ostrowska, E. Stefańska, M. Jastrzębska, E. Adamska, A. Wujek, M. Waszczeniuk.

Zakład Dietetyki i Żywienia Klinicznego,
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
15-054 Białystok, ul. Mieszka I 4B

Wyniki badań na temat "Ocena wpływu zmiany nawyków żywieniowych na wybrane parametry metaboliczne u osób redukujących masę ciała" przeprowadzonych przez L. Ostrowska, E. Stefańska, M. Jastrzębska, E. Adamska, A. Wujek, M. Waszczeniuk (Roczniki Państwowego Zakładu Higieny 2012, 63(1): 83-90.).

Ocena wpływu zmiany nawyków żywieniowych na wybrane parametry metaboliczne u osób redukujących masę ciała

Otyłość stanowi poważny problem społeczny, jest jedną z ważniejszych spraw zdrowotnych współczesnego świata, zwłaszcza krajów uprzemysłowionych. Ze względu na rozpowszechnienie jest chorobą społeczną, przewlekłą i jednocześnie czynnikiem ryzyka wielu schorzeń, np. nadciśnienia tętniczego, cukrzycy typu 2., choroby niedokrwiennej serca, kamicy żółciowej czy nowotworów.

Cel badań

Celem badań było sprawdzenie i ocena czy systematyczna roczna zmiana nawyków żywieniowych u osób otyłych wpływa na redukcję masy ciała oraz na zmianę wybranych parametrów metabolicznych.

Materiał i metody

Badaniem objęto 30 kobiet i 30 mężczyzn deklarujących chęć redukcji masy ciała. Średni wiek kobiet wynosił 48±12,5 lat (przedział wiekowy 31-72 lata), a mężczyzn 51±13,2 lata (przedział wiekowy 23-70 lat). Kwestionariusz ankiety dotyczący tematyki badania opracowany został w Zakładzie Dietetyki i Żywienia Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Na wizycie wstępnej i końcowej oceniano częstotliwość spożycia poszczególnych grup produktów oraz wykonano pomiary stężenia wybranych parametrów biochemicznych krwi.

Wyniki

Kobiety w trakcie rocznej dietoterapii istotnie statystycznie ograniczyły częstość spożycia: makaronu, soków owocowo-warzywnych, ziemniaków, serów podpuszczkowych, cukru, mięsa, słoniny i smalcu, masła i śmietany, a zwiększyły częstość spożycia pieczywa ciemnego, kasz, ryżu, warzyw i owoców, serów twarogowych, ryb i olejów roślinnych. Mężczyźni istotnie statystycznie ograniczyli częstość spożycia: makaronu, ziemniaków, serów podpuszczkowych, napojów słodkich, słoniny i smalcu oraz margaryn, a zwiększyli częstość spożycia pieczywa ciemnego, kasz, ryżu, warzyw, serów twarogowych i ryb. Po rocznej obserwacji stwierdzono, że kobiety zredukowały średnio o 2,8±7,1 kg, natomiast mężczyźni średnio o 1,4±3,2 kg. Kobiety zmniejszyły obwód w pasie średnio o 3,6±6,5 cm, natomiast mężczyźni średnio o 3,6±4,8 cm. Stwierdzono istotny wzrost cholesterolu HDL u kobiet, nieistotny u mężczyzn. U kobiet i mężczyzn istotnie obniżyło się stężenie cholesterolu LDL i triglicerydów w surowicy krwi. Kobiety w obserwacji rocznej obniżyły istotnie ciśnienie skurczowe średnio o 9,7 mmHg, a rozkurczowe średnio o 9,2 mmHg; podobnie mężczyźni odpowiednio średnio o 10,9 mmHg i 8,2 mmHg.

Wnioski

Stwierdzono, że systematyczna edukacja żywieniowa (co 3 miesiące) może być nadzieją na skuteczną redukcję masy ciała i następnie jej utrzymanie.

Autor: Eco Supplements - O nas

Redakcja portalu Eco Supplements
Jesteśmy zespołem ludzi pasjonujących się zdrowym trybem życia, odżywiania, naturalnymi suplementami diety. Współpracują z nami eksperci - osoby z wykształceniem kierunkowym związanym z odżywianiem i zastosowaniem naturalnych metod profilaktyki prozdrowotnej.

Udostępnij ten artykuł na:


Całość opracowania "Ocena wpływu zmiany nawyków żywieniowych na wybrane parametry metaboliczne u osób redukujących masę ciała" (L. Ostrowska, E. Stefańska, M. Jastrzębska, E. Adamska, A. Wujek, M. Waszczeniuk) w postaci pliku pdf:
Tłumaczenia

Artykuł "Ocena wpływu zmiany nawyków żywieniowych na wybrane parametry metaboliczne u osób redukujących masę ciała" w innych wersjach językowych
 
Effects of dietary habits modifications on selected metabolic parameters during weight loss in obese persons (L. Ostrowska, E. Stefańska, M. Jastrzębska, E. Adamska, A. Wujek, M. Waszczeniuk) in English:
Effects of dietary habits modifications on selected metabolic parameters during weight loss in obese persons
Zakład Dietetyki i Żywienia Klinicznego,
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
15-054 Białystok, ul. Mieszka I 4B