Elżbieta Lange

Elżbieta Lange

Website: http://www.langecoaching.pl/
Bio: Psychodietetyk, psychoterapeuta, diet coach.

Moją pasją jest Psychologia Odchudzania i Żywienia. Pomagam osobom z problemami żywieniowymi, nadwagą i otyłością. Pracuje w obszarze: zaburzeń odżywiania, głodu emocjonalnego, uzależnienia od jedzenia, kompulsywnego i napadowego jedzenia, analizy nawyków żywieniowych, rozumienia własnych emocji i motywacji, stworzenia pozytywnego obrazu własnego ciała, odzyskania poczucia własnej wartości. Badam relacje emocje, a jedzenie. Pracuję nad psychologicznymi barierami, które stoją na drodze do upragnionej sylwetki. W swojej pracy reprezentuję podejście holistyczne i systemowe. Wykorzystuję różne narzędzia pochodzące z różnych konwencji tak, aby znaleźć i zastosować środek, który w danej sytuacji sprawdza się najlepiej. Najbliższe jest mi podejście Gestalt, które należy do nurtu psychoterapii humanistyczno-egzystencjalnej i zakłada spojrzenie na człowieka jako całość. W swojej pracy przestrzegam Kodeksu Etyki Zawodowej Europejskiego Stowarzyszenia Terapii Gestalt (EAGT).

Ekspert kampanii „Szczęśliwa wątroba, szczęśliwy Ty”.

Wypowiedzi Elżbiety Lange znajdziesz w poniższych artykułach: