Obturacyjny bezdech senny u dzieci

Autorzy opracowania: Marek Kulus, Agnieszka Krauze, Witold Bartosiewicz.

Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego Akademii Medycznej w Warszawie

Wyniki badań na temat "Obturacyjny bezdech senny u dzieci" przeprowadzonych przez Marek Kulus, Agnieszka Krauze, Witold Bartosiewicz (Pneumologia i Alergologia Polska (Vol 75, Supp. I (2007) str. 23-27)).

Obturacyjny bezdech senny u dzieci

Obturacyjny bezdech senny został opisany w 1880 roku przez McKenzie, ale dopiero w 1976 roku zwrócono uwagę na ten problem u dzieci. Autorzy opisali wtedy ośmioro dzieci, podczas gdy dzisiaj ocenia się, iż w tym wieku zespół obturacyjnego bezdechu sennego (OSAS, obstructive sleep apnea syndrome) dotyczy około 2% populacji pediatrycznej, ze szczytem objawów między 2. a 8. rokiem życia. Chrapanie, z którym często utożsamia się bezdech senny, występuje dużo częściej, bo aż u do 27% dzieci.

Obturacyjny bezdech senny jest definiowany jako obecność ruchów klatki piersiowej i brzucha przy braku przepływu powietrza w drogach oddechowych podczas snu. Dla celów standaryzacji przyjmuje się, że konieczna jest obecność ruchów oddechowych klatki piersiowej i brzucha podczas co najmniej dwóch cykli oddechowych z jednoczesnym brakiem przepływu powietrza. Innymi słowy, OSAS (Obstructive Sleep Apnea Syndrome) u dzieci jest schorzeniem charakteryzującym się zaburzeniami oddychania podczas snu z przedłużającym się całkowitym lub częściowym upośledzeniem drożności górnych dróg oddechowych, które powodują powtarzające się zatrzymania przepływu powietrza do i z płuc podczas snu, zaburzając prawidłowy sen.

Hipowentylacja pęcherzykowa różni się natomiast od OSAS obecnością zmniejszonego przepływu pęcherzykowego z towarzyszącymi ruchami paradoksalnymi klatki piersiowej i brzucha. Dochodzi w niej do narastania stężenia dwutlenku węgla we krwi z towarzyszącą hipoksemią.

Spośród przyczyn OSAS u dzieci wymienia się przede wszystkim przerost migdałków, chociaż pod uwagę należy brać wiele innych przyczyn, takich jak na przykład otyłość. Ta ostatnia przyczyna jest szczególnie ważna w krajach wysoko uprzemysłowionych, jak Stany Zjednoczone, gdzie epidemia otyłości wśród dzieci stanowi poważny problem zdrowotny. Często dochodzi również do powstania OSAS u dzieci z zaburzeniami genetycznymi i  z zespołami związanymi z opóźnieniem rozwoju psychomotorycznego. Rzadko natomiast stwierdza się obecność bezdechu u niemowląt. Nie zaobserwowano różnic w częstości występowania OSAS między chłopcami i dziewczynkami.

Autor: Eco Supplements - O nas

Redakcja portalu Eco Supplements
Jesteśmy zespołem ludzi pasjonujących się zdrowym trybem życia, odżywiania, naturalnymi suplementami diety. Współpracują z nami eksperci - osoby z wykształceniem kierunkowym związanym z odżywianiem i zastosowaniem naturalnych metod profilaktyki prozdrowotnej.

Udostępnij ten artykuł na:


Całość opracowania "Obturacyjny bezdech senny u dzieci" (Marek Kulus, Agnieszka Krauze, Witold Bartosiewicz) w postaci pliku pdf:Oryginalny tekst zaczerpniety z:

https://journals.viamedica.pl/pneumonologia_i_alergologia_pol/article/view/27938

Pneumologia i Alergologia Polska (Vol 75, Supp. I (2007) str. 23-27)