Ocena przydatności wybranych elementów badania lekarskiego w prognozowaniu stopnia ciężkości obturacyjnego bezdechu sennego

Wybierz swoją wersję językową:

Evaluation of usefulness of selected elements of medial examination in prognosticating the degree of severity of obstructive sleep apnea

Autorzy opracowania: Piotr Pardak, Piotr S. Paprzycki, Lech Panasiuk.

Klinika Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego z pododdziałem Chorób Zawodowych IMW w Lublinie
Zakład Badań Czynnościowych IMW w Lublinie
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Wyniki badań na temat "Ocena przydatności wybranych elementów badania lekarskiego w prognozowaniu stopnia ciężkości obturacyjnego bezdechu sennego" przeprowadzonych przez Piotr Pardak, Piotr S. Paprzycki, Lech Panasiuk (Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu (2014, Tom 20, Nr 3, 282–286).).

Ocena przydatności wybranych elementów badania lekarskiego w prognozowaniu stopnia ciężkości obturacyjnego bezdechu sennego

Rozpowszechnienie wiedzy o zaburzeniach oddychania w czasie snu (ZOCS) zaowocowało wzrostem częstości rozpoznawania obturacyjnego bezdechu sennego (OBS) w krajach o wysokim poziomie rozwoju. Wyniki badań potwierdzają istnienie zależności między stopniem ciężkości OBS a częstością występowania i przebiegiem takich chorób jak nadciśnienie tętnicze, zaburzenia rytmu serca, choroba wieńcowa i naczyniopochodne choroby OUN.

Trudności w kwalifikowaniu pacjentów do diagnostyki w kierunku OBS (Obturacyjnego Bezdechu Sennego) skutkują licznymi niepotrzebnymi hospitalizacjami. Celem badania była ocena zależności poligraficznych wskaźników stopnia ciężkości OBS (Obturacyjny Bezdech Senny) od wybranych elementów badania lekarskiego oraz stworzenie modelu pozwalającego na predykcję stopnia ciężkości choroby w oparciu o te elementy. Analizie poddano dane uzyskane od 62 pacjentów hospitalizowanych lub leczonych ambulatoryjnie w Instytucie Medycyny Wsi w Lublinie. Średni wskaźnik AHI wynosił 25,4, a czas saturacji poniżej 90% (T90) 6,7 min. W poszukiwaniu cech predykcyjnych dla stopnia ciężkości OBS analizowano takie zmienne jak: wiek, płeć, masa ciała, wzrost, obwód szyi, punktacja w skali Epworth, upośledzenie drożności nosa, palenie tytoniu, występowanie: objawu chrapania, przerw w oddychaniu w czasie snu oraz zaburzeń koncentracji w ciągu dnia.

Analizy statystyczne

Analizy statystyczne przeprowadzono przy użyciu pakietu Statistica 8.1 PL. Do oceny wartości predykcyjnej poszczególnych zmiennych badania wstępnego oraz konstrukcji modeli zależności zastosowano wieloczynnikową analizę regresji liniowej. Analiza uzyskanych wyników wykazała, że wstępne badanie lekarskie tylko w ograniczonym zakresie umożliwia szacowanie stopnia ciężkości OBS. W prognozowaniu stopnia ciężkości OBS, ocenianego za pomocą wskaźnika AHI, istotne znaczenie miały płeć, wiek oraz BMI, a w prognozowaniu stopnia ciężkości OBS, ocenianego za pomocą zmiennej T90, wiek i masa ciała.

Wnioski

  1. Wstępne badanie lekarskie tylko w bardzo ograniczonym zakresie umożliwia szacowanie stopnia ciężkości OBS.
  2. W predykcji stopnia ciężkości OBS, ocenianego za pomocą wskaźnika AHI, istotne znaczenie miały płeć, wiek i BMI.
  3. W przewidywaniu stopnia ciężkości OBS, ocenianego za pomocą zmiennej T90, istotne znaczenie miały wiek oraz masa ciała.
  4. Konieczne są dalsze badania nad stworzeniem prostego narzędzia, które pozwoliłoby na wczesne selekcjonowanie pacjentów z dużym ryzykiem OBS ciężkiego stopnia.

Autor: Eco Supplements - O nas

Redakcja portalu Eco Supplements
Jesteśmy zespołem ludzi pasjonujących się zdrowym trybem życia, odżywiania, naturalnymi suplementami diety. Współpracują z nami eksperci - osoby z wykształceniem kierunkowym związanym z odżywianiem i zastosowaniem naturalnych metod profilaktyki prozdrowotnej.

Udostępnij ten artykuł na:


Całość opracowania "Ocena przydatności wybranych elementów badania lekarskiego w prognozowaniu stopnia ciężkości obturacyjnego bezdechu sennego" (Piotr Pardak, Piotr S. Paprzycki, Lech Panasiuk) w postaci pliku pdf:Oryginalny tekst zaczerpniety z:

http://monz.pl/abstracted.php?level=5&ICID=1124658

Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu (2014, Tom 20, Nr 3, 282–286).Tłumaczenia

Artykuł "Ocena przydatności wybranych elementów badania lekarskiego w prognozowaniu stopnia ciężkości obturacyjnego bezdechu sennego" w innych wersjach językowych
 
Evaluation of usefulness of selected elements of medial examination in prognosticating the degree of severity of obstructive sleep apnea (Piotr Pardak, Piotr S. Paprzycki, Lech Panasiuk) in English:
Evaluation of usefulness of selected elements of medial examination in prognosticating the degree of severity of obstructive sleep apnea
Klinika Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego z pododdziałem Chorób Zawodowych IMW w Lublinie
Zakład Badań Czynnościowych IMW w Lublinie
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie