Wiedza żywieniowa oraz wybrane elementy stylu życia otyłych osób z rozpoznanym obturacyjnym bezdechem w czasie snu

Wybierz swoją wersję językową:

Nutritional knowledge and lifestyle of obese patients with diagnosed obturative sleep apnea

Autorzy opracowania: M. Bronkowska, M. Gołecki, J. Słomian, J. Mikołajczak, M. Kosacka, I. Porębska, R. Jankowska, J. Biernat, P. Piesiak.

Zakład Żywienia Człowieka, Katedra Technologii Rolnej i Przechowalnictwa,
Wydział Nauk o Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
50 – 375 Wrocław, ul. Norwida 25

Wyniki badań na temat "Wiedza żywieniowa oraz wybrane elementy stylu życia otyłych osób z rozpoznanym obturacyjnym bezdechem w czasie snu" przeprowadzonych przez M. Bronkowska, M. Gołecki, J. Słomian, J. Mikołajczak, M. Kosacka, I. Porębska, R. Jankowska, J. Biernat, P. Piesiak (Roczniki Państwowego Zakładu Higieny 2010, 61(3): 317-322.).

Wiedza żywieniowa oraz wybrane elementy stylu życia otyłych osób z rozpoznanym obturacyjnym bezdechem w czasie snu

Celem pracy była ocena wiedzy żywieniowej i i wybranych elementów stylu życia pacjentów otyłych z rozpoznanym OBS, leczonych w Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc Akademii Medycznej we Wrocławiu. Ocenę stanu wiedzy żywieniowej przeprowadzono wśród 49 chorych, w tym 12 kobiet i 37 mężczyzn z rozpoznanym OBS, leczonych w Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu.

Do oceny wiedzy żywieniowej i wybranych elementów stylu życia wykorzystano autorski, standaryzowany kwestionariusz opracowany w Zakładzie Żywienia Człowieka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Zawierał on różne pytania, dotyczące m.in. rodzaju aktywności fizycznej, częstości palenia papierosów. Mimo wykazanej częściowo dobrej wiedzy żywieniowej, jej wykorzystanie przez chorych na OBS (obturacyjny bezdech senny) w życiu codziennym budzi wiele zastrzeżeń. Może to prawdopodobnie wynikać z nie wiązaniem wiadomości o prawidłowym żywieniu z własnym stanem zdrowia. Stwierdzona w badanej grupie chorych na Obturacyjny Bezdech Senny otyłość i niska aktywność fizyczna, świadczą o konieczności włączenia do procesu leczenia indywidualnego poradnictwa dietetycznego.
Obturacyjny Bezdech Senny jest najczęstrzą przyną chrapania.

Autor: Eco Supplements - O nas

Redakcja portalu Eco Supplements
Jesteśmy zespołem ludzi pasjonujących się zdrowym trybem życia, odżywiania, naturalnymi suplementami diety. Współpracują z nami eksperci - osoby z wykształceniem kierunkowym związanym z odżywianiem i zastosowaniem naturalnych metod profilaktyki prozdrowotnej.

Udostępnij ten artykuł na:


Całość opracowania "Wiedza żywieniowa oraz wybrane elementy stylu życia otyłych osób z rozpoznanym obturacyjnym bezdechem w czasie snu" (M. Bronkowska, M. Gołecki, J. Słomian, J. Mikołajczak, M. Kosacka, I. Porębska, R. Jankowska, J. Biernat, P. Piesiak) w postaci pliku pdf:
Tłumaczenia

Artykuł "Wiedza żywieniowa oraz wybrane elementy stylu życia otyłych osób z rozpoznanym obturacyjnym bezdechem w czasie snu" w innych wersjach językowych
 
Nutritional knowledge and lifestyle of obese patients with diagnosed obturative sleep apnea (M. Bronkowska, M. Gołecki, J. Słomian, J. Mikołajczak, M. Kosacka, I. Porębska, R. Jankowska, J. Biernat, P. Piesiak) in English:
Nutritional knowledge and lifestyle of obese patients with diagnosed obturative sleep apnea
Zakład Żywienia Człowieka, Katedra Technologii Rolnej i Przechowalnictwa,
Wydział Nauk o Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
50 – 375 Wrocław, ul. Norwida 25