Obturacyjny bezdech senny – „zabójca”

Wybierz swoją wersję językową:

Obstructive sleep apnea — “killer”

Autorzy opracowania: Andrzej Hasiec, Łukasz Szumowski, Franciszek Walczak.

Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego Akademii Medycznej w Warszawie

Wyniki badań na temat "Obturacyjny bezdech senny – „zabójca”" przeprowadzonych przez Andrzej Hasiec, Łukasz Szumowski, Franciszek Walczak (Forum Medycyny Rodzinnej (2012;6(3):103-114).).

Obturacyjny bezdech senny - zabójca

Zaburzenia oddychania w czasie snu stanowią niejednorodną grupę chorób, do których zalicza się zespół obturacyjnego bezdechu sennego. Zebranie wywiadów, zwykle od bliskiej rodziny, umożliwia wstępne rozpoznanie. Główną przyczyną choroby są zaburzenia rozwojowe twarzoczaszki oraz anomalie górnych dróg oddechowych. Istotnym czynnikiem usposabiającym lub nasilającym objawy jest otyłość.

Negatywny wpływ wywierają kawa, papierosy oraz leki uspokajające i nasenne, które dają fałszywe poczucie poprawy. W czasie snu pojawia się nadmierny spadek napięcia mięśni podniebienia miękkiego języczka, języka oraz tylnej ściany gardła. Stopień ich zapadania prowadzi do upośledzenia (chrapania) i okresowego braku przepływu powietrza (bezdechu) przez górne drogi oddechowe, mimo zachowania ruchów oddechowych klatki piersiowej. Ustawiczny bezdech senny jest poważnym problemem dla pacjenta oraz jego rodziny. Zaawansowany zespół stanowi przyczynę problemów w pracy. Kierowcy z nieleczonym bezdechem są często sprawcami groźnych wypadków drogowych, w tym zderzeń czołowych. Obturacyjny bezdech senny wywiera poważny negatywny wpływ na wszystkie układy, w tym groźny wpływ na układ krążenia — osoby cierpiące na bezdech śródsenny wykazują wzmożoną aktywność układu współczulnego oraz wysokie ryzyko rozwoju nadciśnienia tętniczego, choroby niedokrwiennej i wystąpienia zaburzeń rytmu, w tym uporczywie nawracających napadów migotania przedsionków, komorowych zaburzeń rytmu i nagłego zgonu sercowego.

Badanie polisomnograficzne, wykonywane w czasie snu, ma na celu ocenę, czy pacjent cierpi na bezdech, ocenia jego rodzaj i stopień. Zróżnicowane przyczyny obturacyjnego bezdechu sennego powodują, że wybór metod leczenia jest indywidualny. W przypadku zaburzeń drożności nosogardzieli konieczna jest operacja korekcyjna, na przykład plastyka podniebienia, usunięcie przerośniętych migdałków, skrzywienia przegrody nosa. Istotne znaczenie mają: zmiana stylu życia, redukcja masy ciała, odstawienie używek i leków wpływających na oddychanie.

U dorosłych zwykle podstawową zachowawczą metodą leczenia jest oddychanie powietrzem podawanym do dróg oddechowych pod dodatnim ciśnieniem za pomocą powietrznej pompy podłączonej do specjalnej maski na twarz, pokrywającej nos albo nos i usta (CPAP, autoCPAP, biPAP). Dodatnie ciśnienie powoduje mechaniczne usztywnienie górnego odcinka dróg oddechowych. Leczenie protezą powietrzną zapobiega zapadaniu gardła w czasie snu i obniżaniu wysycenia krwi tlenem, a w konsekwencji niedotlenieniu całego organizmu, w tym ośrodkowego układu nerwowego, nerek i serca i jego groźnym konsekwencjom.

Autor: Eco Supplements - O nas

Redakcja portalu Eco Supplements
Jesteśmy zespołem ludzi pasjonujących się zdrowym trybem życia, odżywiania, naturalnymi suplementami diety. Współpracują z nami eksperci - osoby z wykształceniem kierunkowym związanym z odżywianiem i zastosowaniem naturalnych metod profilaktyki prozdrowotnej.

Udostępnij ten artykuł na:


Całość opracowania "Obturacyjny bezdech senny – „zabójca”" (Andrzej Hasiec, Łukasz Szumowski, Franciszek Walczak) w postaci pliku pdf:Oryginalny tekst zaczerpniety z:

https://journals.viamedica.pl/forum_medycyny_rodzinnej/article/view/19243

Forum Medycyny Rodzinnej (2012;6(3):103-114).Tłumaczenia

Artykuł "Obturacyjny bezdech senny – „zabójca”" w innych wersjach językowych
 
Obstructive sleep apnea — “killer” (Andrzej Hasiec, Łukasz Szumowski, Franciszek Walczak) in English:
Obstructive sleep apnea — “killer”
Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego Akademii Medycznej w Warszawie