(Obturacyjny) Bezdech senny

Obturacyjny bezdech senny – „zabójca”

Obturacyjny bezdech senny - zabójca

Zaburzenia oddychania w czasie snu stanowią niejednorodną grupę chorób, do których zalicza się zespół obturacyjnego bezdechu sennego. Zebranie wywiadów, zwykle od bliskiej rodziny, umożliwia wstępne rozpoznanie. Główną przyczyną choroby są […]

Czytaj więcej →

Ocena przydatności wybranych elementów badania lekarskiego w prognozowaniu stopnia ciężkości obturacyjnego bezdechu sennego

Ocena przydatności wybranych elementów badania lekarskiego w prognozowaniu stopnia ciężkości obturacyjnego bezdechu sennego

Rozpowszechnienie wiedzy o zaburzeniach oddychania w czasie snu (ZOCS) zaowocowało wzrostem częstości rozpoznawania obturacyjnego bezdechu sennego (OBS) w krajach o wysokim poziomie rozwoju. Wyniki badań potwierdzają istnienie zależności między stopniem […]

Czytaj więcej →

Wiedza żywieniowa oraz wybrane elementy stylu życia otyłych osób z rozpoznanym obturacyjnym bezdechem w czasie snu

Wiedza żywieniowa oraz wybrane elementy stylu życia otyłych osób z rozpoznanym obturacyjnym bezdechem w czasie snu

Celem pracy była ocena wiedzy żywieniowej i i wybranych elementów stylu życia pacjentów otyłych z rozpoznanym OBS, leczonych w Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc Akademii Medycznej we Wrocławiu. Ocenę stanu wiedzy […]

Czytaj więcej →