Ocena przydatności wybranych elementów badania lekarskiego w prognozowaniu stopnia ciężkości obturacyjnego bezdechu sennego

Ocena przydatności wybranych elementów badania lekarskiego w prognozowaniu stopnia ciężkości obturacyjnego bezdechu sennego

Rozpowszechnienie wiedzy o zaburzeniach oddychania w czasie snu (ZOCS) zaowocowało wzrostem częstości rozpoznawania obturacyjnego bezdechu sennego (OBS) w krajach o wysokim poziomie rozwoju. Wyniki badań potwierdzają istnienie zależności między stopniem […]

Czytaj więcej →